Ðề tài: Writing 4 VB1
View Single Post
  #1  
Old 02-21-2012, 04:53 PM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Writing 4 VB1

Giúp sinh viên có thể đạt được một khối lượng kiến thức vững vàng trong việc viết đoạn văn, đạt được khả năng phân tích đoạn văn, tự tin trong việc viết đoạn luận, làm quen với một số văn phong khi viết đoạn luận về một số chủ đề.
· Giáo trình chính:
Blanchard, K. & Rôt, C. (1994). Ready to write. (2nd ed). Addition-Wesley Publishing Company.
Zemach, D.E. & Islam, C. (2006). Writing in Paragraphs. (1st sd). Macmillan.
Các sách tham khảo:
Blass, L.& Pike-Baky, M.(1990). Mosaic I. A Content- Based Writing Book. McGraw-Hill Book Co.
Phu, T.Q. (1991). College Writing. The Publishing House.
Reid, J.M. (1998). The Process of Composition. (2nd ed). Prentice Hall
Bài giảng Writing 4 VB1
Tác giả: Chu Thị Kim Phương
Loại tài liệu: Bài giảng
Sơ lược:
Files đính kèm:
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

WRITING_4_VB1.pdf


Bài giảng Writing 4 VB1 (Năm học 2011 - 2012)
Tác giả: Lê Thị Bích Vy
Loại tài liệu: Bài giảng

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

WRITING_4_VB1_-_LTBVY_-_WEEK_1-15.pdf

Trả Lời Với Trích Dẫn