Ðề tài: Quản trị học
View Single Post
  #1  
Old 02-20-2012, 06:00 PM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Quản trị học

1. Những vấn đề chung: khái niệm quản trị, nhà quản trị
2. Môi trường kinh doanh: cơ hội, rủi ro từ phía môi trường kinh doanh, lý thuyết quản trị
3. Quyết định quản trị
4. Các chức năng cơ bản của quản trị
+ Hoạch định
+ Tổ chức – nhân sự
+ Điều khiển
+ Kiểm tra
5. Thực hành
+ Bài tập tình huống
+ Câu hỏi trắc nghiệm
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

BAI_TAP_TINH_HUONG.pdf


Câu hỏi trắc nghiệm Quản trị học
Tác giả: Ths. Trần Trọng Phòng
Loại tài liệu: Tài liệu khác
Sơ lược:

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

CAU_HOI_TRAC_NGHIEM.pdf


Giáo trình Quản trị học
Tác giả: Ths. Trần Trọng Phòng
Loại tài liệu: Giáo trình
Sơ lược:

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

chuong 2

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

chuong 3

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

chuong 4

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

chuong 5

Trả Lời Với Trích Dẫn