View Single Post
  #1  
Old 07-11-2013, 04:54 PM
lehuonghn90 lehuonghn90 is offline
Junior Member
 
Tham gia: Jul 2013
Tổng số bài gởi: 1


hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên excel

Để có thể làm sổ sách kế toán – báo cáo trên Excel thì kế toán cần có các mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quy định. Công ty kế toán Hà Nội đã đưa tất cả các mẫu sổ sách cần thiết này vào một file Excel ( đã thiết lập sẵn gần giống ở dạng phần mềm kế toán trên Excel ). Bạn có thể tải về và áp dụng nó vào doanh nghiệp của mình.hướng dẫn tự học kế toán trên excel

Các bạn có thể tải về tại đây:
Mẫu sổ sách kế toán trên Excel ( có cả QĐ 48 và QĐ 15)

Sau đây là những điểm đáng chú ý khi hạch toán kế toán trên Excel:

1. Hạch toán trên NKC phải đồng nhất về TK . lưu ý các TK 131, 331, 333 Bắt buộc phải chi tiết.

2. Khi phát sinh NV liên quan đến chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, TSCĐ;
+ B1: Định khoản trên NKC
+ B2: Vào bảng phân bổ 142, 242, 211 để khai báo thông tin.

3. Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng thì hạch toán trên NKC xong phải vào kho hàng lập bảng kê phiếu nhập.

4. Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng thì hạch toán trên NKC xong phải vào kho hàng lập bảng kê phiếu xuất ( giá vốn chưa điền)

Cuối tháng kế toán cần thực hiện các bút toán sau:

- Hạch toán các bút toán về tiền lương cuối tháng ( căn cứ vào bảng lương ).
- Trích khấu hao tài sản cố định.
- Phân bổ chi phí trả trướng dài hạn, ngắn hạn ( nếu có).
- Kết chuyển thuế GTGT.
- Tập hợp giá vốn hàng bán.
- Kết chuyển doanh thu – chi phí.
- Kết chuyển lãi ( lỗ) trong kỳ.

Tất cả những công việc trên đều được Công ty kế toán Hà Nội liệt kê và có hướng dẫn làm chi tiết - cụ thể cho từng công việc. Nếu quan tâm thì bạn có thể xem ở các bạn có thể xem tại đây: Tự học làm kế toán trên excel

Còn nếu bạn muốn có chứng từ thực tế để thực hành những hướng dẫn trên bởi những kế toán Trưởng nhiều năm kinh nghiệm thì bạn có thể tham gia một Khóa Học Làm Sổ Sách – BCTC trên Excel tại đây:
Lớp học kế toán trên Excel

Trả Lời Với Trích Dẫn