View Single Post
  #1  
Old 06-05-2013, 11:15 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Đề tài "Phòng chống bụi trong sản xuất"

Bụi là tập hợp nhiều hạt có kích thước lớn nhỏ khác nhau tồn tại lâu trong không khí dưới dạng bụi hay bụi lắng và các hệ khí dùng nhiều pha như hơi,khói,mù khi hạt bụi năm lơ lửng trong không khí gọi là earozon khi chúng động lại trên bề mặt vật thể nào đó gọi là aerogen.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Đề tài "Phòng chống bụi trong sản xuất"

Trả Lời Với Trích Dẫn