View Single Post
  #1  
Old 05-19-2013, 09:34 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Luận văn: Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng

Trong quá trình nghiên cứu và làm bài, em đã củng cố lại được các kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu, về phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc, về ngôn ngữ lập trình Visual Basic và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000. Có khả năng xây dựng được một phần mềm ứng dụng từ khâu khảo sát đến phân tích thiết kế hệ thống. Chương trình chưa được hoàn thiện do thời gian không nhiều và trình độ chuyên môn của em chưa cao.


Trả Lời Với Trích Dẫn