View Single Post
  #1  
Old 05-15-2013, 01:47 AM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Đề tài: Sửa Chữa Mainboard

Trong thơì đaị tin hoc̣ , maý tính được dùng rộng rãi trong các liñ h vực nghề nghiệp như giáo dục, thông tin, giaỉ tri,́ ngân haǹ g, kinh doanh, y tê,́ dư ̣ baó thơì tiêt́ , và nghiên cưú khoa học. Tại nhà, chúng ta duǹ g maý tiń h đê ̉ liên lac̣ vơí người khác qua mạng Internet, giaỉ tri,́ thưc̣ hiêṇ viêc̣ tim̀ kiêḿ , viêt́ va ̀ soaṇ baì tập, tạo ảnh, theo doĩ tài chiń h cá nhân và rất nhiều viêc̣ khać . Maý tính có thể được mô tả là một thiết bị điện tử thực hiện các thao tác toán hoc̣ , logic hoc̣ va ̀ đô ̀ hoạ. Hiện nay trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng máy tính đang trở nên rất phổ biến và phát triển với tốc độ nhanh chóng. Đối với những người vừa làm quen với máy vi tính thì chúng ta cần phải tìm hiểu về cấu trúc của máy tính để có thể sử dụng máy tính một cách có hiệu quả.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Đề tài: Sửa Chữa Mainboard

Trả Lời Với Trích Dẫn