View Single Post
  #1  
Old 05-13-2013, 08:39 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Luận văn: Công nghệ mạng riêng ảo di động và khả năng ứng dụng cho mạng di động GSM và CDMA

Luận văn nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, công nghệ MVPN cho hệ thống thông tin di động và khả năng ứng dụng trong sản xuất và kinh doanh.Luận văn chia thành 5 chương. Chương 1 và 2 nghiên cứu tổng quan các hệ thống thông tin di động và cơ sở nền tảng MVPN. Chương 3 và 4 nghiên cứu các giải pháp MVPN cho thông tin di động (GSM/GPRS, UMTS và CDMA2000). Chương thứ 5 nghiên cứu thị trường, các khả năng triển khai và mô hình đề xuất với Việt Nam.


Trả Lời Với Trích Dẫn