View Single Post
  #2  
Old 05-08-2013, 10:23 AM
dghien dghien is offline
Junior Member
 
Tham gia: May 2013
Tổng số bài gởi: 1Trích:
Trích bởi nothing245 View Post
Khi lập trình đến LCD 4bit sử dụng lcd_lib_4bit.c cần lưu ý đến 2 điều • Chân nối đã được fix sẵn trong hàm lcd_lib_4bit.c, khi thay đổi chân cho phù hợp với việc thiết kế mạch là coi như đã thay đổi cả với các chương trình mình dùng truóc đó. • Trong chương trình sử dụng đến lệnh LCD_putcmd( 0xC3) chính là chỉ vị trí con trỏ cho việc hiển thị đoạn text. 0xC3 là vi tri thu 4 của dòng thứ 2

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Project ví dụ về lập trình PIC16F877A trong CCS
thanks bác!

Trả Lời Với Trích Dẫn