View Single Post
  #1  
Old 04-23-2013, 02:07 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 7,943


Luận văn: Tìm kiếm hình ảnh dựa vào nội dung

Sự mở rộng của multimedia, cùng với khối lượng hình ảnh và phim lớn, sự phát triển của những xa lộ thông tin hiện đại đã thu hút ngày càng nhiều những chuyên gia đi vào nghiên cứu những công cụ cung cấp cho việc lấy thông tin từ

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Luận văn: Tìm kiếm hình ảnh dựa vào nội dung

Trả Lời Với Trích Dẫn