View Single Post
  #2  
Old 04-17-2013, 09:01 AM
vancongnt vancongnt is offline
Junior Member
 
Tham gia: Apr 2013
Tổng số bài gởi: 1Thực trạng và giải pháp ....... của bạn:
Chưa phân tích về tương quan lợi ích giữa KT-XH-MT, lợi ích giữa Nhà đầu tư-Nhà nước-đối tượng bị thu hồi đất từ dự án được đầu tư mang lại !

Trả Lời Với Trích Dẫn