View Single Post
  #1  
Old 02-17-2012, 01:08 PM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Giáo trình Kỹ thuật đo lường cảm biến

Môn học kỹ thuật đo lường và cảm biến trình bày các kiến thức về đo lường và cảm biến dùng trong ngành điện. Giới thiệu những phép đo cơ bản và kỹ thuật cảm biến để ứng dụng cho các ngành sản xuất công nghiệp
Tài liệu tham khảo:
- Nguyễn Ngọc Tân, Kỹ thuật đo điện, NXB KH và KT, Hà Nội, 1998
- Dương Minh Trí, Cảm biến và ứng dụng, NXB KH & KT, 2001
- Phan Quốc Phô, Giáo trình cảm biến, NXB KH & KT, 2000
- Nguyễn Ngọc Tân , Kỹ thuật đo, NXB: ĐHBK TP HCM, 1995
- Huỳnh Văn Kiểm, Đo lường quá trình, NXB: ĐHBK TP HCM,1996
- HS Kalsi, Electronic Entrumentation, NXB: Tata McGrawHill, 1995


Tác giả: Ks. Hồ Viễn Phương
Loại tài liệu: Giáo trình


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Giáo trình Kỹ thuật đo lường cảm biến

Trả Lời Với Trích Dẫn