View Single Post
  #1  
Old 04-16-2013, 01:34 AM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Giáo trình xăng dầu

Xăng dầu là sản phẩm từ dầu mỏ vớt thành cơ bản là các loại cacbuahydro. Đặc điểm chung của nhóm sản phẩm này là: dễ cháy, đặc biệt khi nén ở áp suất cao chuyển thành thể khí. Khi cháy chúng phát sáng, thể tích tăng đột ngột và

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Giáo trình xăng dầu

Trả Lời Với Trích Dẫn