View Single Post
  #1  
Old 04-14-2013, 06:04 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Sử dụng nguồn nhân lực nông thôn việt nam: Thực trạng và giải pháp

, UTILIZATION OF HUMAN RESOURCES IN VIETNAM’S RURAL AREA,

BÙI QUANG BÌNH, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng,

TÓM TẮT, Nguồn nhân lực (NNL) là một trong những nguồn lực phát triển kinh tế quan trọng nhất của, mỗi quốc gia. Bài báo chỉ nêu một vài đánh giá về tình hình sử dụng NNL ở nông thôn Việt, Nam dưới góc độ xem xét cung cầu trên thị trường lao động ở khu vực này. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của nông, thôn Việt Nam.,

ABSTRACT, Human resources are one of the most important forces in a country’s economic development., This paper is to examine the human resource utilization in Vietnam’s rural area in terms of the, demand and supply on this area’s labor market. We also propose some solutions to promote, the socio-economic development in Vietnam’s rural area., 1.


Trả Lời Với Trích Dẫn