View Single Post
  #1  
Old 04-08-2013, 10:48 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


ECM Gia công điện hóa

GIA CÔNG ĐIỆN HÓA (ECM – Electrochemical Machining) 1. Giới thiệu.  Gia công điện hoá (ECM): là sự loại bỏ kim loại có điều khiển bằng sự hoà tan anôt trong một hệ thống điện phân ở đó phôi

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

ECM Gia công điện hóa

Trả Lời Với Trích Dẫn