View Single Post
  #1  
Old 03-23-2013, 04:00 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học - phương pháp thích hợp với đào tạo ở đại học

RESEARCH WORK - AN APPROPRIATE METHOD FOR HIGHER EDUCATION
LÊ QUANG SƠN
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT, Bài viết này nhằm đề xướng một hướng dạy học mới trong đào tạo đại học - dạy học theo, phương pháp nghiên cứu khoa học. Bản chất của hướng dạy học này là tổ chức quá trình, dạy học theo logic nghiên cứu khoa học. Trong hướng dạy học này, dưới sự tổ chức, hướng, dẫn và cố vấn của người dạy, người học tự mình phát hiện, biểu đạt vấn đề (lý luận hay thực, tiễn) thuộc các lĩnh vực tri thức/thực tiễn khác nhau, vạch hướng giải quyết, thiết kế các, nghiên cứu lý luận hay thực tiễn để giải quyết vấn đề, và trên cơ sở vấn đề được giải quyết, nêu hay phát hiện những vấn đề mới., Dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học nên được coi như một hướng dạy học dung, hợp trong nó nhiều phương pháp và kỹ thuật dạy học khác nhau, và có thể được áp dụng một, cách mềm dẻo bởi những nhà giáo với những tiềm năng về phương pháp dạy học khác nhau.


Trả Lời Với Trích Dẫn