View Single Post
  #5  
Old 06-25-2011, 03:15 PM
Admin's Avatar
Admin Admin is online now
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,405
Thanks: 3
Thanked 203 Times in 183 Posts
DefaultKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (part 6)

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (part 6)


LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với xu hướng toàn cầu hoá trên thế giới hiện nay, nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển, nền kinh tế nước ta cũng đang có những biến đổi to lớn về nhiều mặt, sản xuất ngày càng phát triển, nhu cầu của người dân ngày càng cao, mặt khác trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, cạnh tranh là một yếu tố không thể tránh khỏi đối với mỗi doanh nghiệp, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đồng thời để duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các đối thủ đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn có những chiến lược sản xuất và phương án kinh doanh cho phù hợp, điều này cũng là tất yếu đối với các doanh nghiệp xây lắp. Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp là một vấn đề quan trọng trong các doanh nghiệp, nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trên thị trường. Chính vì vậy, để có thể hiểu sâu hơn về công tác này trong thực tế và để hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp mà nhà trường giao cho, em đã lựa chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội “.
Chuyên đề bao gồm các nội dung chính sau:
Chương 1 : Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội.
Chương 2 : Thực tiễn công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
Chương 1: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội 2
I. Tổng quan về Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội 2
1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 2
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 10
3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 15
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 15
5. Các phần hành kế toán áp dụng tại Công ty 19
Chương II. Thực tiễn công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội 28
I. Tình hình hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty 28
II. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 55
III. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lăp tai Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội 57
1. Đánh giá khái quát về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hầ Nội 57
2. Phương hướng hoàn thiên công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 62
3. Một số biện pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm xây lắp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty 64
KẾT LUẬN 67
File Kèm Theo
File Type: doc KT174 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP xoy lap tai cty phot trien du thi Son La - .doc (855.0 KB, 2 lần tải)
File Type: doc KT171 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty DT va XD 2 HN - .doc (581.5 KB, 2 lần tải)
File Type: doc KT169 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty DT va thiet ke XD - .doc (318.5 KB, 3 lần tải)
File Type: doc KT164 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty Sung Da 8 - .doc (962.5 KB, 2 lần tải)
File Type: doc KT162 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty che bien va KD Than HN - .doc (823.5 KB, 1 lần tải)
File Type: doc KT160 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty 189 BQP - .doc (1.18 MB, 0 lần tải)
File Type: doc KT158 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai XN xoy lap hoo chat - .doc (678.5 KB, 1 lần tải)
File Type: doc KT157 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty XNK Thuy san nam ha Tinh - .doc (933.0 KB, 0 lần tải)
File Type: doc KT152 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty XD Ha Nam - .doc (567.5 KB, 2 lần tải)
File Type: doc KT151 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty CT cau duong bo 2 - .doc (763.5 KB, 1 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn