View Single Post
  #1  
Old 01-20-2013, 04:21 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Văn hoá tư pháp và đạo đức người thẩm phán

1. Từ lâu nay chúng ta vẫn thường nghe nhắc nhiều đến "văn hóa tư pháp" hoặc "văn hóa pháp, lý" trong sách báo pháp lý. Nhưng thực chất của những khái niệm đó ít được nói một cách kỹ, lưỡng và hầu như chưa được đề cập đến một cách chính thức như những khái niệm mà chúng, ta quen dùng như "ý thức pháp luật", hoặc "bản chất pháp luật". Văn hóa tư pháp, theo chúng tôi, làm một khái niệm mới xuất hiện trong những năm gần đây và được "nhập khẩu" từ một số nước, châu Ấu. Người Pháp vẫn thường dùng thuật ngữ "Culture judicaire" để nói về những quan điểm, cách xử sự, ứng xử hoặc trình độ nhận thức của một người, một tập thể trong các hoạt động tư, pháp như điều tra, truy tố, xét xử, thi hành ánẪ,

ở Việt Nam, khái niệm văn hóa tư pháp được hiểu như là tổng hợp các quan điểm, nhận thức, cách nhìn, lối xử sự, thái độ tôn trọng đối với pháp luật nói chung và ý thức tự giác đối với việc, chấp hành các quyết định của cơ quan tư pháp nói riêng. Văn hóa tư pháp không những chỉ hình, thành trong nhân dân, đối tượng của hoạt động tư pháp, mà còn hình thành trong nội bộ những, người thực hiện hoạt động đó. Đội ngũ này bao gồm các Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm, sát viên, Điều tra viênẪ có nghĩa là đội ngũ những người làm công tác bảo vệ pháp luật. Cũng, như trình độ văn hóa nói chung có ảnh hưởng đến quan niệm sống, lối sống, lập trường, quan, điểm, nhận thức xã hội và nhận thức chính trị của từng cá nhân trong toàn xã hội, văn hóa nói, chung cũng như văn hóa tư pháp nói riêng hình thành theo từng thời kỳ, đối với từng cá nhân, từng tập thể và lớn hơn là đối với cả một dân tộc, một quốc gia. Do đó, mỗi một dân tộc, mỗi một, quốc gia có nền văn hóa riêng của mình, trong đó bao gồm cả văn hóa tư pháp.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Văn hoá tư pháp và đạo đức người thẩm phán .pdf

Trả Lời Với Trích Dẫn