View Single Post
  #1  
Old 02-15-2012, 12:17 AM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Mẫu đơn xin việc cơ bản nhất


Mẫu đơn xin việc này là mẫu đơn rất sơ sài tuy nhiên vẫn có đủ các thông tin thiết yếu nhất, đa số loại này chỉ dùng để tham khảo để có cái nhìn ban đầu về cách viết đơn

Mẫu số 1:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gởi:
Tôi tên là:
Sinh ngày tháng năm tại
Giấy chứng minh nhân dân số:
Cấp ngày tháng năm tại
Hiện cư ngụ tại:
Trình độ văn hóa:
Ngoại ngữ:
+ Anh:
+ Pháp:
Nghề nghiệp chuyên môn:
Sức khỏe:
Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm.
Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.
Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận.


TPHCM, ngày tháng năm
Kính đơn ký tên

tải tài liệu mẫu 1:
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Don_xin_viec_co_ban.docMẫu số 2:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________


ĐƠN XIN VIỆCKính gởi:......................................
...............................................

Tôi tên là:.........................................
Sinh ngày. tháng.. năm.... tại.....................
Giấy chứng minh nhân dân số:........................
Cấp ngày.. tháng.. năm.... tại....................
Hiện cư ngụ tại:....................................
Trình độ văn hóa:...................................
Ngoại ngữ: + Anh:...................................
+ Pháp:.....................................
Nghề nghiệp chuyên môn:.............................
.................................................. ..
Sức khỏe:...........................................
Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm.
Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.
Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận.
......... , ngày..... tháng. năm
Kính đơn ký tên
tải tài liệu mẫu 2:

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

mau_don_xin_viec.doc

Trả Lời Với Trích Dẫn