Ðề tài: làm on chi? gium
View Single Post
  #1  
Old 01-05-2013, 04:30 AM
minhphidao minhphidao is offline
Junior Member
 
Tham gia: Jan 2013
Tổng số bài gởi: 1


làm on chi? gium

làm on chi? gium : (x+1)[(x+1)(X+2)] =(x+1)²(x-2) ????????

và 4x-3 = (x²-3x+2)-(x²-x+1) ?????
bài cua? GV trân van tru , truong THPT Lê Quy Dôn

Trả Lời Với Trích Dẫn