View Single Post
  #1  
Old 02-14-2012, 10:46 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản

Đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản


CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING ...................................... 2

I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT............................2
II. CÁC CÂU SAU LÀ ĐÚNG HAY SAI? .................................................. ............... 5

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING .................................................. ............................................ 5

I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT............................5
II. CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?.............................................. ............ 8

CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG MARKETING .......................................... 9

I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT............................9
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?.............................................. ................ 11

CHƯƠNG 4: HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG.............................12

I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT..........................12
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?.............................................. ................ 15

CHƯƠNG 5: PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG - LỰA CHỌN THỊ
TRƯỜNG MỤC TIÊU - ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG................................. 16

I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:........................ 16
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?.............................................. ................ 19

CHƯƠNG 6: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM............................... 20

I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT..........................20
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI: .................................................. ............ 23

CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN................................... 23

I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: ....................... 23
II. CÁC CÂU HỎI ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?.............................................. .................26

CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI.............................. 27

I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: ....................... 27
II. CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?.............................................. .......... 30

CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ XÚC TIẾN HỐN HỢP............. 30

I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: ....................... 30
II. CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? .................................................. ..... 33Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

de_thi_trac_nghiem_marketing_can_ban


thay đổi nội dung bởi: nothing245, 02-14-2012 lúc 10:52 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn