View Single Post
  #1  
Old 11-21-2012, 10:18 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


đề tài : Thiết kế xưởng ô tô

Phần công nghệ của bản thiết kế sơ bộ cần tiến hành theo trình tự sau: 1. Xác định nhiệm vụ và thành phần xí nghiệp. 2. Xác định chế độ làm việc và quỹ thời gian của xí nghiệp. 3. Xác định kế hoạch sản xuất hàng năm và định mức sữa chữa máy, sữa chữa tổng thành 4. Xác định khối lượng công việc hàng năm 5. Xác định công nhân, chỗ làm việc và thiết bị 6. Lựa chọn cơ cấu tổ chức và bản thống kê cán bộ công nhân viên trong biên chế

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ XƯỞNG Ô TÔ

Trả Lời Với Trích Dẫn