View Single Post
  #1  
Old 11-16-2012, 08:42 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 7,943


Luận án phó tiến sỹ " Về một số bài toán ngược trong phương pháp trọn lực "

Tài liệu tham khảo Luận án phó tiến sỹ khoa học toán lý " Về một số bài toán ngược trong phương pháp trọn lực " chuyên ngành địa vật lý.Cụ thể thì Vật lý khoa học nghiên cứu về các quy luật vận động của tự nhiên, từ thang vi mô (các hạt cấu tạo nên vật chất) cho đến thang vĩ mô (các hành tinh, thiên hà và vũ trụ). Trong tiếng Anh, từ vật lý (physics) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp φύσις (phusis) có nghĩa là tự nhiên và φυσικός (phusikos) là thuộc về tự nhiên. Đối tượng nghiên cứu chính của vật lý hiện nay bao gồm vật chất, năng lượng, không gian và thời gian.


Trả Lời Với Trích Dẫn