View Single Post
  #1  
Old 02-10-2012, 10:36 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


tài liệu ôn thi(có cả VB 2)

tài liệu ôn thi(có cả VB 2)

1 ) Chức năng quan trọng nhất của lãnh đạo doanh nghiệp là:
a. Vạch ra mục tiêu và phương hướng phát triển của 1 tổ chức.
b. Bố trí ngưồn lực thực hiện các mục tiêu của tổ chức.
c. Động viên khuyến khích nhân viên.
d. Tất cả đều đúng.

2. Các lý thuyết quản trị cổ điển:
a. không còn đúng trong quản trị hiện đại.
b. còn có giá trị trong QT hiện đại.
c. Cần phân tích để vận dụng linh hoạt.
d. Còn đúng trong quản trị hiện đại.

3. Quản trị hướng tổ chức đạt……. với chi phí thấp nhất.
a. Lợi nhuận.
b. kết quả.
c. Sự thỏa mãn.
d. lợi ích.

4. Hiệu quả của QT chỉ có được khi:
a. Tỉ lệ kết quả đạt được / chi phí bỏ ra cao.
b. đạt mục tiêu.
c. làm đúng cách.
d. làm đúng cách để đạt mục tiêu.

5. Mức độ phân quyền càng lớn khi:
a. Phần lớn các quyết định đựơc đề ra ở cấp cơ sở.
b. Phần lớn các quyết định đựơc đề ra ở cấp cao.
c. Các cấp QT thấp hơn được đề ra nhiều loại quyết định.
a. Tất cả đúng.

File Kèm Theo
File Type: rar tailieutonghop.com---trac_nghiem_quan_tri_hoc.rar (1.17 MB, 254 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn