View Single Post
  #1  
Old 06-25-2011, 03:11 PM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đại ngày nay với cơ thế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.
Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con người. Trong Doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh.
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, Tiền thưởng… Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Từ đó thấy kế toán tiền lương là các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Do vậy em chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình”Làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn thực tập: ĐINH THẾ HÙNG em sẽ tìm hiểu về chế độ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại CÔNG TY SẢN XUẤTTHƯƠNG MẠI và DỊCH VỤ PHÚ BÌNH. Do trình độ và thời gian có hạn nên trong báo cáo thực tập này không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế vì vậy em
mong được sự chỉ bảo và giúp đỡ của thầy Đinh Thế Hùng. Em xin trân thành cảm ơn thầy đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này.

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU …………………. 5
PHẦN 1: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản
trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp…………. .…...6
1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản
trích theo tiền lương trong doanh nghiệp…… ……. 6
1.1.1 Bản chất và chức năng của tiền lương…………. 6
1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương…………………… 6
1.1.2.1. Vai trò của tiền lương…………………...... 6
1.1.2.2. Ý nghĩa của tiền lương…………………… 7
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương………………………………. 7
1.2. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp………………………. 7
1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian……………………… 7
1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm…………………….. 8
1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp………………… 8
1.2.2.2. Theo sản phẩm gián tiếp …………… 9
1.2.2.3. Theo khối lượng công việc………………… 9
1.2.3. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương……………..... 9
1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ………………….9 1.3.1. Quỹ tiền lương………………………………..9
1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội…………. 10
1.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế……………………………. 11
1.3.4. Kinh phí công đoàn………….. 12
1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản
trích theo lương…………… 12
1.5. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương………. 13
1.5.1. Hạch toán số lượng lao động………. 13
1.5.2. Hạch toán thời gian lao động………. 13
1.5.3. Hạch toán kết quả lao động………… . 14
1.5.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động…………………………… 14
1.6. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương………. 15
1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ….15
1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương…………..16
1.6.2.1 Tài khoản sử dụng………16
1.6.2.2. Phương pháp hạch toán tiền lương
và khoản trích theo lương………… 19
1.7. Hình thức sổ kế toán………… 20
PHẦN II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại Công Ty Sản Xuất, Thương mại và Dịch Vụ Phú Bình……….. 26
2.1. Khái quát chung về Công Ty Sản Xuất, Thương mại
và Dịch Vụ Phú Bình……………….. 26
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty Sản xuất
Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình………. 26
2.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công Ty Sản xuất
Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình…………….. 28
2.2. Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lương
và các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất
Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình…………………………………. 29
2.2.1. Đặc điểm về lao động của Công Ty Sản xuất, Thương Mại
và Dịch Phú Vụ Bình……………………………………… ………. 29
2.2.2 Phương pháp xây dựng quỹ lương tại Công Ty Sản xuất
Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình…………………………………... .30
2.2.2.1. Xác định đơn giá tiền lương……………………………..30.
2.2.2.2. Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương………..30
2.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất
Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình……………………………… 32 2.2.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH)………………………… 33
2.2.3.2. Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)……………………………. 33
2.2.3.3. Kinh phí công đoàn(KPCĐ……………………………. 33
2.2.4. Các kỳ trả lương của Công Ty Sản xuất, Thương Mại và
Dịch Vụ Phú Bình …………… 34
2.2.5. Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của
Công Ty Sản xuất Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình……………………….. 34
PHẦN III: Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương
và các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất
Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình……………………………………… ….60
3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các
khoản trích theo lương ở Công Ty Sản xuất, Thương Mại và
Dịch Vụ Phú Bình…………………… 60
3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty…………………..60
3.1.2.Nhận xét chung về công tác kế toán lao động tiền lương…………… 60
và các trích BHXH, BHYT, KPCĐ…………….. 60
3.1.3. Ưu điểm………………………. 62
3.1.4. Nhược điểm……………… 62
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán
kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương……………………. 62
KẾT LUẬN…………… 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO……… 65

Trả Lời Với Trích Dẫn