View Single Post
  #1  
Old 10-10-2012, 08:59 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Kế toán quản trị 2

Kế toán định nghĩa chi phí là một nguồn lực được hy sinh hay mất đi để đạt một mục tiêu nhất định nào đó. Chi phí phát sinh luôn gắn liền với một không gian cụ thể ở tại một thời điểm cụ thể. Do tài nguyên của bất kỳ tổ chức nào cũng khan hiếm nên các nhà quản trị luôn đặt ra câu hỏi chi phí phát sinh ở đâu, với quy mô ra sao và ảnh hưởng đến các hoạt động khác như thế nào.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Kế toán quản trị 2

Trả Lời Với Trích Dẫn