View Single Post
  #1  
Old 09-19-2012, 08:17 PM
nothing245 nothing245 is online now
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 6,117
Thanks: 6
Thanked 247 Times in 223 Posts


Báo cáo tổng hợp về Công ty TNHH Thương mại Quang Minh

Số trang: 18
Dung lượng 26.99 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

I. Giới thiệu chung về Công ty. 2

II. Quá trình hình thành và phát triển Doanh nghiệp. 2

1. Lịch sử ra đời. 2
2. Các giai đoạn phát triển Công ty. 3
3. Triết lý kinh doanh của Công ty. 3
4. Văn hoá doanh nghiệp. 3

III. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của doanh nghiệp. 4

1. Sản phẩm. 4
2. Thị trường. 7
3. Khách hàng. 7
4. Công nghệ 8
5. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 9
6. Nguyên vật liệu 10
7. Lao động và điều kiện lao động 10
8. Vốn kinh doanh 11
9. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 12
10. Mặt bằng sản xuất và tổ chức sản xuất 13

IV. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 14

V. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. 16

VI. Định hướng phát triển trong những năm tới 18

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Báo cáo tổng hợp về Công ty TNHH Thương mại Quang Minh

Trả Lời Với Trích Dẫn