View Single Post
  #1  
Old 09-19-2012, 07:51 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 6,071
Thanks: 6
Thanked 242 Times in 219 Posts


Kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp sửa chữa ôtô đức thành

Số trang: 41
Dung lượng 82.17 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

ChươngI: Các vấn đề chung kế toán TSCĐ

1.1-Khái niệm, đặc điểm TSCĐ, vai trò của TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh.
1.1.1- Khái niệm, đặc điểm TSCĐ
1.1.2- Vai trò của TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh.
1.2- Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ
1.3- Các cách phân loại TSCĐ chủ yếu và nguyên tắc đánh giá
1.3.1- Các cách phân loại TSCĐ chủ yếu
1.3.2- Nguyên tắc đánh giá TSCĐ.
1.4- Thủ tục tăng giảm TSCĐ, chứng từ kế toán và kế toán chi tiết TSCĐ:
1.4.1- Thủ tục tăng, giảm TSCĐ theo chế độ quản lý TSCĐ.
1.4.2- Chứng từ kế toán TSCĐ.
1.4.3- Kế toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ.
1.5- Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ:
1.5.1- TK kế toán sử dụng.
1.5.2- Kế toán tổng hợp các trường hợp tăng TSCĐHH.
1.5.3- Kế toán TSCĐ thuê tài chính.
1.5.4- Kế toán tăng TSCĐ vô hình.
1.5.5- Kế toán tổng hợp các trường hợp giảm TSCĐHH và vô hình.
1.6- Kế toán khấu hao TSCĐ.
1.7- Kế toán sửa chữa TSCĐ.

Chương II: Thực tế công tác kế toán TSCĐ tại xưởng

2.1- Đặc điểm chung của doanh nghiệp.
2.2- Thực tế công tác kế toán TSCĐ:
2.2.1- Tình hình đầu tư về TSCĐ tại đơn vị.
2.2.2- Thực trạng về tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ ở đơn vị.
2.2.3- Thực tế phân loại TSCĐ ở đơn vị.
2.2.4- Kế toán chi tiết TSCĐ.
2.2.5- Kế toán tổng hợp TSCĐ.
2.2.5.1- Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐHH.
2.2.5.2- Kế toán khấu hao TSCĐ.
2.2.5.3- Kế toán sửa chữa TSCĐ.

Chương III: Nhận xét và kiến nghị công tác kế toán TSCĐ

I - Sự hoàn thiện trong công tác tổ chức kế toán TSCĐ.
II - Một số tồn tại trong công tác tổ chức hạch toán TSCĐ.
III - Một vài ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại xưởng.

Kết luận


Trả Lời Với Trích Dẫn