View Single Post
  #1  
Old 09-19-2012, 07:28 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 6,071
Thanks: 6
Thanked 242 Times in 219 Posts


Báo cáo Tổng hợp về Công ty kinh doanh nước sạch Hà nội

Số trang: 30
Dung lượng 94.78 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Phần I: Quá trình hình thành ,phát triển và cơ cấu tổ chức của Công ty kinh doanh nước sạch Hà nội 2

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Cụng ty. 2
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí sản xuất kinh doanh của Công ty 5
1.3.Nhiệm vụ ,chức năng của các phòng ban 5
1.4. Hình thức tổ chức công tác kế toán 9
1.4.1. Cơ cấu bộ máy kế toán, nhiệm vụ chức năng 9
1.4.2 Hệ thống sổ và tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán tại công ty 10

Phần II: Thực trạng hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty 13

2.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh 13
2.2. Đặc điểm về công nghệ xử lí nước sạch 13
2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội 15
2.3.1. Bảng cân đối kế toán 15
2.3.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 20
2.4. Cơ cấu lao động và tiền lương 22

Phần III: Nhận xét và kết luận 26

3.1. Nhận xét về tình trạng hoạt động của công ty kinh doanh nước sạch Hà nội 26
3.2. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới 27

Kết luận


Trả Lời Với Trích Dẫn