View Single Post
  #1  
Old 09-18-2012, 04:22 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 6,131
Thanks: 6
Thanked 247 Times in 223 Posts


Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm tại công ty Đá Quý Việt Nhật

Số trang: 30
Dung lượng 35.79 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện chính sách mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi thực hiện chính sách đó nước ta đã thu hút được lượng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) rất lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Điều đó được thể hiện bằng hàng loạt các công ty liên doanh và các công ty 100% vốn nước ngoài được ra đời và hoạt động tại Việt Nam. Các công ty đó đã tạo ra nhiều việc làm cho người lao động Việt Nam, đóng góp cho ngân sách nhà nước một khoản thu không nhỏ.
Công ty Đá Quý Việt Nhật (VIJAGEMS) cũng ra đời, hoạt động trong thời gian này theo giấy phép đầu tư số 697/GP cấp ngày 20 tháng 10 năm 1993 của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác đầu tư. Tuy qui mô đầu tư là không lớn nhưng qua thời gian hoạt động đã chứng tỏ tính hiệu quả của liên doanh.
Qua thời gian thực tập tại Công ty Đá Quý Việt Nhật tôi đã có những hiểu biết khái quát về mô hình quản lý, qui trình sản xuất và kinh doanh, bộ máy kế toán của công ty.... Chính vì vậy tôi viết Báo cáo thực tập tổng hợp này.
Kết cấu của Báo cáo thực tập tổng hợp:
I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Đá Quý Việt Nhật
II. Đặc điểm tổ chức quản lý vàsản xuất kinh doanh của công ty Đá Quý Việt Nhật.
III.Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Đá Quý Việt Nhật trong những năm gần đây.
IV. Tổ chức công tác kế toán tại công ty Đá Quý Việt Nhật.
V. Báo cáo khái quát công tác tổ chức kế toán tại công ty Đá Quý Việt Nhật.


Trả Lời Với Trích Dẫn