View Single Post
  #1  
Old 09-18-2012, 03:22 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 6,131
Thanks: 6
Thanked 247 Times in 223 Posts


Tính giá thành xây lắp của xí nghiệp vật liệu và xây dựng điện

Số trang: 21
Dung lượng 20.42 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: ĐẮC ĐIỂM CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN

1.1- Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp.
1.2- Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của xí nghiệp .
1.2.1- Đặc điểm tổ chức quản lý
1.2.2- Đặc điểm tổ chức sản xuất
1.3- Đặc điểm tổ chức sản xuất của xí nghiệp
1.4- Đặc điểm chung của quy trình công nghệ.
1.5- Một số kết quả đạt được của xí nghiệp trong những năm gần đây.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN

2.1- Đối tượng tập hợp chi phí của xí nghiệp.
2.2- Cách tập hợp chi phí của xí nghiệp.
2.3- cách tính giá thành.

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ QUẢN LÝ VÀ GIÁ THÀNH.


Trả Lời Với Trích Dẫn