View Single Post
  #1  
Old 09-17-2012, 01:52 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 6,131
Thanks: 6
Thanked 247 Times in 223 Posts


Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng của Công ty cổ phần May Đáp Cầu

Số trang: 28
Dung lượng 63.49 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Nước ta đã chính thức ra nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), điều này mở ra cho các doanh nghiệp nước ta nhiều cơ hội phát triển kinh tế mở rộng hàng hoá, tiền tệ, quan hệ thị trường với các quy luật khắt khe của nó càng chi phối mạnh mẽ các mặt của đời sống kinh tế xã hội đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường cần tổ chức phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, về mặt sản xuất kinh doanh, quảng cáo xúc tiến bán hàng hoá - dịch vụ và đặc biệt là công tác hạch toán kế toán tài chính.
Nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động đồng thời chịu sự chi phối của quy luật kinh tế khách quan: Quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh...
Doanh nghiệp muốn tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường thì phải hoạt động có hiệu quả, nghĩa là doanh thu phải bù đắp được những chi phí bỏ ra và phải có lãi. Để đạt được mục tiêu này doanh nghiệp có thể có nhiều biện pháp: tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng chiến lược bán hàng hợp lý.. Tuy nhiên để tồn tại và phát triển lâu dài doanh nghiệp muốn đứng vững được thì luôn phải xác định được sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? và sản xuất như thế nao? khi xác định được thì doanh nghiệp sẽ có những chính sách hợp lý.
Bên cạnh đó, để các hoạt động được diễn ra một cách bình thường liên tục các bộ phận có sự gắn kết với nhau không bị rối loạn, doanh nghiệp phải sử dụng các công cụ quản lý. Trong đó kế toán là một công cụ quản lý không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào, kế toán giúp cho các bộ phận trong doanh nghiệp gắn kết với nhau. Công cụ kế toán có nhiều khâu, vận hành khác nhau, giữa chúng có mối quan hệ mật thiết tác động qua lại lẫn nhau một trong các khâu đó là kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, đây là một khâu cực kỳ quan trọng trong công tác kế toán. Nó phản ánh và giám sát tình hình hiện có, sự tăng giảm của thành phẩm trong Công ty, quá trình tiêu thụ thành phẩm và cuối cùng là xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp
Tôi đã đi sâu nghiên cứu đề tài: " Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng của Công ty cổ phần May Đáp Cầu"
Đề tài gồm 2 giai đoạn:
*/ GIAI ĐOẠN I - Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần May Đáp Cầu - Bắc Ninh.
* GIAI ĐOẠN II - Phần I/ Thực trạng về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng của Công ty cổ phần May Đáp Cầu - Bắc Ninh.
- Phần III/ Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng ở Công ty .


Trả Lời Với Trích Dẫn