View Single Post
  #1  
Old 09-16-2012, 09:24 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 6,131
Thanks: 6
Thanked 247 Times in 223 Posts


Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long

Số trang: 26
Dung lượng 26.09 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây dựng 3

1. Sự cần thiết của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản 3
1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và của sản phẩm xây lắp 3
1.2. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4
1.3. Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với công tác quản lý trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản hiện nay 4
1.4. Nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 5
2. Những vẫn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 5
2.1 Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 5
2.1.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 5
2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 6
2.1.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 6
.2.1.4. Hệ thống chứng từ và tài khoản sử dụng 7
2.1.5. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 8
2.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 8
2.2.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp 8
2.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng 9
3. Hệ thống sổ kế toán sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp 11

II: Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 6 Thăng Long 22 12

1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 12
2. Tình hình thực tế về công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 6 Thăng Long 12
2.1 Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất 12
2.1.1 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 12
2.1.2. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 14
2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 15
2.2. Tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng 19
2.3 Tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 6 Thăng Long 20

III. Một só ý kiến kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 6 Thăng Long 21

1. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 6 Thăng Long 21
1.1. Một số ưu điểm nổi bật về công tác kế toán tại Công ty 21
1.2. Một số vấn đề cần nghiên cứu đển tiếp tục hoàn thiện 22
2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 6 Thăng Long 22

Kết luận


Trả Lời Với Trích Dẫn