View Single Post
  #1  
Old 09-09-2012, 10:40 AM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 8,578


Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang

Số trang: 83
Dung lượng 127.38 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I : THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM QUANG

1.1. Khái quát về Công ty
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
1.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty
1.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty
1.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
1.1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán Công ty
1.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.3. Kế toán thuế GTGT phải nộp
1.2.4. Kế toán nợ phải thu
1.2.5. Kế toán chi phí bán hàng
1.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.7. Kế toán kết quả kinh doanh

Phần II: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang

2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

Kết luận


Trả Lời Với Trích Dẫn