View Single Post
  #1  
Old 08-02-2012, 11:21 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Lí luận cơ bản về chiến thuật điều tra hình sự

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ CHIẾN THUẬT ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

1.1.Khái niệm, nhiệm vụ và nội dung của chiến thuật điều tra hình sự

1.2.Mối liên hệ với những lĩnh vực khoa học khác và khuynh hướng phát triển của chiến thuật điều tra hình sự


1.3.Nguyên tắc xây dựng và áp dụng chiến thuật điều tra hình sự

CHƯƠNG 2. CHIẾN THUẬT TỔ CHỨC, TIẾN HÀNH BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN


2.1. Khái quát về thủ thuật chiến thuật và chỉ dẫn chiến thuật

2.2. Các giai đoạn của chiến thuật tổ chức và tiến hành biện pháp điều tra

2.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của chiến thuật tổ chức và tiến hành biện pháp điều tra


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Lí luận cơ bản về chiến thuật điều tra hình sự.DOC

Trả Lời Với Trích Dẫn