View Single Post
  #1  
Old 08-01-2012, 07:28 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Địa vị pháp lí của các cơ quan hành chính trong bộ máy nhà nước

LỜI NÓI ĐẦU
I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.
1. Khái niệm:
2. Đặc điểm địa vị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước.
a. Là một tổ chức (tập hợp những con người)
b. Có tính độc lập tương đối về tổ chức - cơ cấu:
c. Có thẩm quyền do pháp luật quy định,

II. ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ VỚI VIỆC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT.
1. Chính phủ
2. Các cơ quan quản lý Nhà nước ở trung ương.
3. Các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương.

III. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC.
IV. KẾT LUẬN

Trả Lời Với Trích Dẫn