View Single Post
  #1  
Old 08-09-2011, 07:56 PM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty VMS-MobilFone

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY VMS-MOBIFONE. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

TẢI VỀ

Trả Lời Với Trích Dẫn