View Single Post
  #1  
Old 07-20-2012, 08:51 AM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Thực trạng thị trường bất động sản ở hà nội

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở HÀ NỘI

Số trang: 82
Dung lượng 83.41 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT

I- Khái quát chung về thị trường Bất Động Sản
1- Khái niệm về bất động sản
2- Đặc điểm của thị trường bất động sản
3- Khái niệm về thị trường bất động sản
II- Khái quát chung về thị trường nhà đất
1. Định nghĩa về thị trường nhà đất
2- Vai trò của thị trường nhà đất
3- Đặc điểm cơ bản của thị trường nhà đất
III- Cung cầu nhà đất- yếu tố quan trọng hình thành thị trường nhà đất
1- Cung nhà đất
2- Cầu nhà đất
3- Quan hệ cung-cầu

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở HÀ NỘI

I- Thực trạng thị trường nhà đất ở Hà Nội
1- Những văn bản nhà nước, thành phố Hà Nội về vấn đề nhà đất
2- Các quan điểm cuả các nghành liên quan về vấn đề nhà đất
3- Thực trạng thị trường nhà đất ở Hà Nội
II- Phân tích các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nhà đất ở Hà Nội
1- Phân loại những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nhà đất
2- Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nhà đất
2-1. Vị trí địa lý
2-2 Nhóm nhân tố văn hoá xã hội
a. Dân số
b. Văn hoá tập quán truyền thống
2-3 Nhóm nhân tố kinh tế vĩ mô
a. Tình hình về tăng trưởng và phát triển kinh tế
2-4 Cung cầu thị trường nhà đất
a. Cung thị trường
b. Cầu thị trường
2-5 Nhân tố về chính trị và pháp luật
2-6 Các nhân tố khác

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ NHÀ ĐẤT Ở HÀ NỘI

I- Các phương pháp xác định giá nhà đất
II- Phương pháp dùng kinh tế lượng để xác định giá nhà đất ở Hà Nội
III- Một số giải pháp để điều chỉnh giá đất
IV- Phương hướng quản lý giá nhà đất
V- Một số kiến nghị

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở HÀ NỘI

Trả Lời Với Trích Dẫn