View Single Post
  #1  
Old 07-19-2012, 05:02 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng trong một số tiểu thuyết và truyện ngắn việt nam hiện đại

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Lịch sử vấn đề
3. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
4. Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Cấu trúc của luận văn
Chương 1 : CÁC PHưƠNG TIỆN GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ ĐưỢC SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI NHÌN TỪ BÌNH DIỆN TÍN HIỆU HỌC
1.1. Một số vấn đề lí thuyết có liên quan
1.2. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ nhìn từ phương diện cái biểu hiện
(tức mặt hình thức của tín hiệu)
1.3. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ nhìn từ phương diện cái được
biểu hiện (tức mặt nội dung của tín hiệu)
Chương 2: CÁC PHưƠNG TIỆN GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ ĐưỢC SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI NHÌN TỪ BÌNH DIỆN NGỮ DỤNG HỌC
2.1. Một số vấn đề lí thuyết có liên quan
2.2. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ xét từ phương diện thể hiện hành
động ngôn trung (hành vi ở lời)
2.3. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ xét từ phương diện chủ thể sử dụng
2.4. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ xét từ phương diện hoàn cảnh sử dụng
2.5. Vai trò của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp
Chương 3: VAI TRÒ CỦA CÁC PHưƠNG TIỆN GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ ĐưỢC SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN CHưƠNG VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
3.1. Tình hình sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong một
số tác phẩm văn chương Việt Nam hiện đại
3.2. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ góp phần thể hiện tính chân thực
và sinh động cho cuộc thoại của các nhân vật
3.3. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ góp phần khắc họa tính cách nhân vật

KẾT LUẬN
THư MỤC THAM KHẢO

Trả Lời Với Trích Dẫn