View Single Post
  #2  
Old 06-25-2011, 01:56 PM
Admin's Avatar
Admin Admin is online now
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,405
Thanks: 3
Thanked 203 Times in 183 Posts
DefaultKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (part 2)

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (part 2)


LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, trong nền kinh tế nước ta, dệt may là một trong những ngành có đóng góp lớn cho ngân sách của Nhà nước. Không những thế còn giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều lao động. Trong ngành dệt may ở Việt Nam, Công ty may Thăng Long là một đơn vị sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng dệt may. Trước đây, Công ty thuộc Tổng công ty dệt may Việt Nam, trong hơn 45 năm phát triển Công ty đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý vì các thành tích của mình. Năm 2003, Công ty được cổ phần hoá theo Quyết định số 1496/QĐ-TCCB ngày 26/6/2003 của Bộ công nghiệp. Để tiến hành sản xuất, kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng cao như ngày nay, một mặt Công ty đã đầu tư thay đổi công nghệ ngay từ những năm 80, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Mặt khác, Công ty đã chú trọng đến công tác quản lý sản xuất để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh ngày một phát triển. Bộ máy kế toán trong Công ty hiện nay đã phát huy được hiệu quả, giúp quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho ban giám đốc. Đây cũng là một thành công của Công ty may Thăng Long. Chính vì vậy, em đã chọn Công ty làm nơi để nghiên cứu, nắm vững cách thức thực hành kế toán trong thực tế. Em đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm ba phần:
Phần I : Tổng quan chung và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty may Thăng Long.
Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Thăng Long.
Phần III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Do điều kiện thời gian thực tập và kiến thức của bản thân còn hạn chế nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp này không tránh khỏi có một số thiếu sót, mong nhận được ý kiến phản hồi, đóng góp và bổ sung của những người quan tâm để chuyên đề thực tập tốt nghiệp này có thể hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trương Anh Dũng trong bộ môn kế toán-trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân cùng các cán bộ nhân viên phòng kế toán tài vụ Công ty may Thăng Long đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này!
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2005

Sinhviên Nguyễn Chí Hưng
MỤC LỤC

PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG
I/ Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty:
1. Quá trình thành lập
2. Đặc điểm kinh doanh
2.1 Ngành nghề kinh doanh
2.2 Sản phẩm, hàng hoá
2.3 Thị trường
2.4 Nguồn nhân lực
3. Vốn, tài sản của công ty
4. Kết quả kinh doanh trong một số năm gần đây
II/ Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh:
1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm:
2. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh:
2.1 Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh ở cấp công ty:
PHẦN II : THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG
I/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:
1. Tổ chức bộ máy kế toán:
Phòng kế toán tài vụ tại Công ty
Tại các xí nghiệp thành viên:
2. Chế độ kế toán áp dụng:
3. Hình thức sổ kế toán
II/ Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty May Thăng Long :
1. Hạch toán chi phi nguyên vật liệu trực tiếp
2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
4. Hạch toán chi phí thuê gia công

5. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo các đối tượng:
PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG:
I. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May Thăng Long.
1. Mặt thuận lợi trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Thăng Long
2. Mặt tồn tại cần khắc phục
II. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Những yêu cầu đối với công tác hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2. Những phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp CPXS và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May Thăng Long
2.1 Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán chi tiết:
2.2 Tổ chức hạch toán tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất
2.3 Về hạch toán NVL nhận gia công
2.4 Về sử dụng các sổ chi tiết chi phí NVLTT, chi phí NCTT, và chi phí SXC.
2.5. Về đánh giá sản phẩm dở dang
Kết luận

File Kèm Theo
File Type: doc KT011 - KT tap hop chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty May Thang Long - .doc (738.5 KB, 2 lần tải)
File Type: doc KT017 - KT chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty CP phot trien Thang Long - .doc (863.0 KB, 2 lần tải)
File Type: doc KT047 - KT chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty CP May Thang Long - .doc (819.0 KB, 3 lần tải)
File Type: doc KT076 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai XN dien co 1 - .doc (599.5 KB, 2 lần tải)
File Type: doc KT078 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty giay Thuong Donh - .doc (1.27 MB, 3 lần tải)
File Type: doc KT087 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty phot trien KT XD - .doc (1.18 MB, 2 lần tải)
File Type: doc KT088 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty Pin HN - .doc (1.65 MB, 2 lần tải)
File Type: doc KT090 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP xoy lap tai cty Sung Da 1 - .doc (834.5 KB, 2 lần tải)
File Type: doc KT092 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP xoy lap tai XN Sung Da 206 - .doc (1.18 MB, 2 lần tải)
File Type: doc KT091 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP xoy lap tai cty Sung Da 11 - .doc (413.5 KB, 2 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn