View Single Post
  #1  
Old 07-15-2012, 07:45 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Nội suy ảnh và một số ứng dụng

MỤC LỤC


Trang

PHẦN MỞ ĐẦU2
NỘI DUNG.3
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ NỘI SUY ẢNH . 3
1.1. Khái quát về xử lý ảnh .. 3
1.2. Những vấn đề cơ bản trong hệ thống xử lý ảnh. 6
1.2.1. Những khai niệm cơ bản .. 6
1.2.1.1. Điểm ảnh (Picture Element) 6
1.2.1.2. Độ phân giải của ảnh . 7
1.2.1.3. Mức xám của ảnh 7
1.2.1.4. Các kiểu ảnh .. 8
1.2.1.5. Quan hệ giữa các điểm ảnh .. 10
1.2.2. Một số thuộc tính cần quan tâm của ảnh số.. 12
1.2.3. Toạ độ ảnh 13
1.3. Nội suy ảnh . 15
1.3.1. Khái niệm nội suy ảnh 15
1.3.2. Các vấn đề với nội suy ảnh số 18
1.3.3. Một số vấn đề liên quan đến nội suy ảnh .. 23
Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SUY ẢNH .. 27
2.1.1. Nội suy các pixel gần nhất (Nearest Neighbor Interpolation) .. 29
2.1.2. Nội suy tam giác (Affine interpolation) . 30
2.1.3. Nội suy song khối (Bicubic Interpolation) 33
2.1.4. Nội suy tuyến tính (linear interpolation) 35
2.1.5. Nội suy song tuyến (bilinear interpolation) .. 39
2.1.6. Nội suy tam tuyến tính (trilinear) .. 43
2.1.7. Các phép nội suy không gian .. 44
2.1.8. Phương pháp ước lượng chuyển động: .. 47
2.1.9. Phép nội suy thời gian và bù chuyển động 49
Chương 3: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA NỘI SUY ẢNH . 56
3.1. Nắn chỉnh hình thu nhận ảnh .. 56
3.2. Sinh ra hình ảnh khuyết thiếu trong làm phim hoạt hình 62
3.3. Mô tả chương trình đã cài đặt . 64
3.2. Giới thiệu chương trình . 66
PHẦN KẾT LUẬN. 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

NỘI SUY ẢNH VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG.PDF

Trả Lời Với Trích Dẫn