View Single Post
  #1  
Old 07-13-2012, 12:56 AM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Quan niệm của hồ chí minh về chức năng văn nghệ

, Hoàng Minh Lường*, Học viện Báo chí Tuyên truyền, TÓM TẮT, Quan niệm của Hồ Chí Minh về chức năng văn nghệ là một bộ phận quan trọng của hệ thống tư tưởng văn, nghệ Hồ Chí Minh. Với tư cách l̀ một nghệ sĩ cách mạng chân chính, Ngừi quan niệm văn nghệ phải là, phương tiện “phò chính trừ tà ” phụng sự công cuộc cách mạng, góp phần nâng cao khả năng nhận thức, giáo dục v̀ tăng cừng mĩ cảm cho con ngừi.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CHỨC NĂNG VĂN NGHỆ.pdf

Trả Lời Với Trích Dẫn