View Single Post
  #1  
Old 06-27-2012, 12:58 PM
duongdd duongdd is offline
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongdd


Phong tục và tín ngưỡng, tôn giáo của người nùng ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

MỞ ĐẦU .................................................. .............................. 1
CHƯƠNG 1: ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ NGUỒN GỐC CỦA NGƯỜI NÙNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN ........... 8
1.1. Điều kiện địa lý tự nhiên ................................................ 8
1.2. Nguồn gốc của tộc người Nùng. ......................................... 11
CHƯƠNG 2: PHONG TỤC NGƯỜI NÙNG Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ ............................................... 18
2.1. Hôn nhân .................................................. .... 18
2.2. Tục lệ sinh đẻ ............................................... 31
2.3. Tục làm nhà mới ................................ 35
2.4. Lễ sinh nhật. ........................................... 40
2.5. Tục lệ ma chay................................... 41
2.6. Những biến đổi ngày nay ..... 59
CHƯƠNG III: TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI NÙNG Ở ĐỒNG HỶ........... 62
3.1. Quan niệm chung về tín ngưỡng tôn giáo . ................................... 62
3.2. Vật linh giáo ................................... .......... 63
3.3. Một số tục thờ cúng ........................ . 68
3.4. Những ảnh hưởng của tam giáo và vị trí của nó trong đời sống xã hội người Nùng ............ 78
3.5. Vai trò của Tào, Mo, Then, Pụt trong đời sống tâm linh của người Nùng ......... 80
3.6. Mối quan hệ và ảnh hưởng của văn hoá tinh thần người Nùng với
các dân tộc khác ở huyện Đồng Hỷ .................................................. ......... 84
3.7. Một số giải pháp để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá tinh thần truyền thống trong điều kiện ngày nay ............................... 90
KẾT LUẬN .................................................. . 95


__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn