View Single Post
  #1  
Old 06-27-2012, 12:52 PM
duongdd duongdd is online now
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,121
Thanks: 13
Thanked 491 Times in 329 Posts
Send a message via Yahoo to duongdd


NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VI KHUẨN NỘI SINH ĐỂ PHÒNG TRỪ BỆNH ĐỐM LÁ, KHÔ CÀNH NGỌN KEO LAI (Acacia auriculiformis x Acacia mangium) DO NẤM Colletotrichum gloeosp orioides (Penz.) Sacc

Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục các bảng .................................................. .................................i
Danh mục các hình .................................................. .................................ii
Kí hiệu, chữ viết tắt .................................................. ...............................iii
Đặt vấn đề .................................................. ...............................................1
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ..................................3
1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới............................................ ...................3
1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước 6
Chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 10
2.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 10
2.2. Địa hình, thổ nhưỡng......................................... ...........................................10
2.3. Khí hậu thuỷ văn.............................................. ............................................10
2.4. Điều kiện kinh tế - xã hội............................................. ................................11
2.4.1. Điều kiện kinh tế.............................................. .........................................11
2.4.2. Điều kiện xã hội............................................. ...........................................13
Chương 3. MỤC TIÊU - ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - NỘI
DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. ....14
3.1. Mục tiêu nghiên cứu 14
3.2. Địa điểm nghiên cứu 14
3.2.2. Thời gian nghiên cứu 14
3.2.3. Đối tượng nghiên cứu 14
3.3. Nội dung nghiên cứu 15
3.3.1. Xác định nấm gây bệnh đốm lá, khô cành ngọn keo lai và đánh giá ảnh
hưởng của bệnh đối với keo lai tại khu vực nghiên cứu.....................................15
3.3.2. Phân lập các chủng vi khuẩn nội sinh ở cây keo lai theo các cấp bệnh....15
3.3.3. Thử hiệu lực khả năng kháng nấm bệnh của các chủng vi khuẩn phân lập
được. .................................................. .................................................. ...............15
3.3.4. Đánh giá mối quan hệ giữa vi khuẩn nội sinh với cây chủ ở các cấp bị
bệnh khác nhau để tìm hiểu về cơ chế............................................. ....................15
3.3.5. Ứng dụng vi khuẩn nội sinh trong phòng chống bệnh đốm lá, khô cành
ngọn keo lai............................................... .................................................. ........15
3.4. Phương pháp nghiên cứu............................................. ................................16
3.4.1. Xác định nấm gây bệnh đốm lá, khô cành ngọn keo lai và đánh giá ảnh
hưởng của bệnh đối với keo lai tại khu vực nghiên cứu.....................................16
3.4.2. Phân lập các chủng vi khuẩn nội sinh ở cây keo lai theo các cấp
bệnh 23
3.4.3. Thử hiệu lực khả năng kháng nấm bệnh của các chủng vi khuẩn phân lập
được.......................................... .................................................. ......................25
3.4.4. Đánh giá mối quan hệ giữa vi khuẩn nội sinh với cây chủ ở các cấp bị
bệnh khác nhau để tìm hiểu về cơ chế............................................. ....................26
3.3.5. Ứng dụng vi khuẩn nội sinh trong phòng chống bệnh đốm lá, khô cành
ngọn keo lai............................................... .................................................. ........27
Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................. ..................31
4.1. Xác định nấm gây bệnh khô cành ngọn keo lai và đánh giá ảnh hưởng của
bệnh đối với keo lai tại khu vực nghiên cứu............................................. ..........31
4.1.1. Triệu chứng bệnh đốm lá, khô cành ngọn keo lai.....................................31
4.1.2. Kết quả phân lập nấm bệnh 32
4.1.3. Kết quả thí nghiệm gây bệnh nhân tạo 33
4.1.4. Giám định nguyên nhân gây bệnh............................................ .................34
4.1.5. Sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Colletotrichum gloeosporioides trên môi
trường dinh dưỡng PDA............................................... .......................................36
4.1.6. Đánh giá ảnh hưởng của bệnh đối với keo lai tại khu vực nghiên
cứu............................................. .................................................. ........................36
4.2. Phân lập các chủng vi khuẩn nội sinh ở cây keo lai theo các cấp
hại 38
4.3. Thử hiệu lực khả năng kháng nấm bệnh của các chủng vi khuẩn phân lập
được 40
4.3.1. Xác định cơ chế kháng bệnh thông qua chủng loại và mật độ vi khuẩn nội
sinh 40
4.3.2. Mật độ tế bào của các chủng vi khuẩn có hiệu lực cao 42
4.3.3. Một số đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn có hiệu lực
cao 42
4.4. Đánh giá mối quan hệ giữa vi khuẩn nội sinh với cây chủ ở các cấp bị bệnh
khác nhau để tìm hiểu về cơ chế 47
4.5. Ứng dụng vi khuẩn nội sinh trong phòng chống bệnh đốm lá, khô cành ngọn
keo lai 48
4.5.1. Nhân sinh khối sản xuất chế phẩm 48
4.5.2. Hiệu lực kháng nấm bệnh của khuẩn nội sinh trong phòng thí
nghiệm 49
4.5.3. Thử nghiệm hiệu lực của vi khuẩn nội sinh trong giai đoạn vườn
ươm 52
4.5.4. Ảnh hưởng của vi khuẩn nội sinh đến cây keo lai ở giai đoạn rừng non (1
tuổi)........................................... .................................................. ........................56
Chương 5. KẾT LUẬN - TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 60
5.1. Kết luận 60
5.2. Tồn tại và kiến nghị 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................ ...........................................63


__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to duongdd For This Useful Post:
huyenmam (09-07-2012)