View Single Post
  #1  
Old 06-22-2012, 09:06 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Báo cáo thực tập Bệnh cây rừng và Côn trùng rừng

Báo cáo thực tập Bệnh cây rừng và Côn trùng rừng

Số trang: 13
Dung lượng 28.51 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Nắm vững các phương pháp điều tra sâu hại, bệnh hại ở từng đối tượng cây rừng ở từng nơi.Nhân biết được những loại sâu bệnh chủ yếu.Phân tích nguyên nhân sâu bệnh, đánh giá tỷ lệ bị hại( P%) và mức độ bị hại(R%) của từng loại sâu bệnh cho các đối tượng cụ thể: vườn ươm, rừng trồng…Đề xuất biện pháp phòng trừ từng loại sâu bệnh trên từng đối tượng cây trồng, hay trên diện rộng.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Báo cáo thực tập Bệnh cây rừng và Côn trùng rừng

Trả Lời Với Trích Dẫn