View Single Post
  #1  
Old 06-21-2012, 11:56 AM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


[Đề tài] Các nhân tố tác động đến giá chỉ số VN_INDEX

I. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

I.1 Đối tượng nghiên cứu: các nhân tố tác động đến giá chỉ số VN_INDEX từ
tháng 4/2010 - 4/2012
I.2 Mục tiêu nghiên cứu: xem xét mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến giá chỉ
số VN_INDEX, từ đó đưa ra đề xuất nhằm cải thiện chỉ số VN_INDEX.
I.3 Phương pháp nghiên cứu:

Báo cáo này sẽ sử dụng mô hình kinh tế lượng để thực hiện mục tiêu nghiên cứu.
Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của Cục thống kê, VN_INDEX, giá cổ phiếu và các
biến số khác như tỷ giá, lãi suất, chỉ số giá vàng, DJ Index được cập nhật từ tháng
4/2010 - 4/2012 trong vòng 24 tháng. Các số liệu được sử lý logarit hóa để xem xét
những biến động có tính % thay vì những con số tuyệt đối. Biến đổi theo & sẽ có
nhiều ý nghĩa hơn về mặt kinh tế cũng như thống kê kinh tế lượng.

Phương pháp luận của phân tích kỹ thuật chính là căn cứ vào những biến động giá
trong quá khứ để dự báo xu hướng giá trong tương lai. Hiện nay các nhà đầu tư sử
dụng phổ biến các phần mềm vẽ biểu đồ giá chứng khoán và các công cụ đi kèm
để xác định mức hỗ trợ, kháng cự, đường xu hướng, các mẫu hình…

Phương pháp luận của mô hình kinh tế lượng cũng chính là căn cứ vào dữ liệu quá
khứ để dự báo xu hướng cho tương lại. Lãi suất, tỷ giá, chỉ số giá vàng và chỉ số
Dow Jones là một trong những biến số quan trọng tác động tới giá VN_INDEX.

I.4 Cách thức thu thập số liệu: các số liệu trong bài là dữ liệu thứ cấp do nhóm thu
thập trên các trang web, sách và báo chí.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

kinh te luong.rar

Trả Lời Với Trích Dẫn