View Single Post
  #1  
Old 06-15-2012, 11:54 AM
duongdd duongdd is offline
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongdd


Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan

TRANG PHỤ

BÌA

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

MỞ ĐẨU 1

Chương 1 - Tổng quan

1.1. Cơ sở lý thuyết.......................................... ..............................................5

1.1.1. Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan.....................................5

1.1.2. Chuẩn độ kết tủa............................................. ......................................11

1.2. Phương pháp trắc nghiệm khách quan.............................................. ......13

1.2.1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng phương pháp trắc nghiệm

khách quan trên thế giới và Việt Nam vào quá trình dạy học....................13

1.2.2. Trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận.............................14

1.2.3. Một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan...................................21

1.2.4. Một số chỉ dẫn về phương pháp soạn câu trắc nghiệm...................27

1.2.5. Qui hoạch một bài trắc nghiệm.......................................... ....32

1.2.6. Đánh giá câu hỏi trắc nghiệm khách quan.................................34

1.2.7. Đánh giá một bài trắc nghiệm khách quan.................................37

1.2.8. Vai trò của trắc nghiệm trong dạy học......................................42

1.2.9. Khả năng áp dụng của phương pháp trắc nghiệm.........................42

Chương 2: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan

A. Câu hỏi nhiều lựa chọn............................................ ..............43

2.1. Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan......................................43

2.1.1. Tính độ tan............................................... ............................................43

2.1.2. Tính tích số tan............................................... ....................................61


2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm kết tủa hoàn toàn..................69

2.1.4. Sự hoà tan kết tủa khó tan trong nước........................................... ...76

2.2. Chuẩn độ kết tủa............................................. .....................................80

2.2.1. Chất chỉ thị kết tủa............................................. ...............................80

2.2.2. Tính nồng độ cân bằng các cấu tử, tính bước nhảy chuẩn độ..........81

2.2.3. Tính sai số chuẩn độ............................................. ...........................86

2.2.4. Tính kết quả chuẩn độ theo định luật hợp thức hoặc quy tắc đương lượng.......................................... .................................................. ..89

B. Câu hỏi điền khuyết.......................................... ...................95

C. Câu hỏi đúng sai............................................... ..................97

D. Câu ghép đôi............................................. ......................102

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm............................................ 109

3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm...........................................1 09

3.3. Thực nghiệm sư phạm............................................ ..........110

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.....................120

KẾT LUẬN............................................ ................................131

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................ .........................133__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn