View Single Post
  #1  
Old 05-28-2012, 04:55 PM
duongdd duongdd is offline
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,439
Send a message via Yahoo to duongdd


Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tại thái nguyên

1.2. Mục đích và Yêu cầu của đề tài
1.2.1. Mục đích
Nghiên cứu thành công kỹ thuật nhân giống thành công hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô. Góp phần phục vụ công tác duy trì và sản xuất giống hoa đồng tiền chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
1.2.1. Yêu cầu của đề tài
- Nghiên cứu ảnh hưởng của chất khử trùng tới hiệu quả khử trùng đế hoa đồng tiền non.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều tiết sinh trưởng tới khả năng tạo callus từ vật liệu khởi đầu là đế hoa đồng tiền non sạch bệnh.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều tiết sinh trưởng tới tái sinh chồi hoa đồng tiền từ callus.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều tiết sinh trưởng đến khả năng nhân nhanh của chồi hoa đồng tiền.
- Xác định ảnh hưởng của NAA tới khả năng ra rễ của chồi hoa đồng tiền.
- Xác định giá thể phù hợp cho sinh trưởng phát triển của hoa đồng tiền
nuôi cấy mô trong giai đoạn vườn ươm.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
* Ý nghĩa Khoa học:
- Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra được một biện pháp kỹ thuật nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp in vitro. Đánh giá được tác động của một số chất điều tiết sinh trưởng trong nhân giống hoa đồng tiền.
- Đánh giá được tác động của các giá thể đến sinh trưởng của cây con trong giai đoạn vườn ươm.
- Bổ sung nguồn tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và sản xuất cây hoa đồng tiền.
* Ý nghĩa thực tiễn sản xuất:
Sản xuất được cây con sinh trưởng phát triển tốt, đồng đều và sạch bệnh với khối lượng lớn, kịp thời phục vụ cho sản xuất. Thuận lợi cho việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong giai đoạn sản xuất hoa thương phẩm, từ đó kích thích sản xuất hoa phát triển.


__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn