View Single Post
  #1  
Old 05-24-2012, 10:30 PM
duongdd duongdd is offline
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongdd


Nghiên cứu mòn và tuổi bền của dao phay lăn răng đĩa xích thép gió sản xuất tại Việt Nam

Lời cảm ơn
Mục lục 1
Danh mục các bảng 4
Danh mục các hình và đồ thị 5
Phần mở đầu 8

Chương 1. Tổng quan những nghiên cứu về mòn và tuổi bền dụng cụ cắt 10
1.1 Tổng quan về một số vật liệu dụng cụ cắt 10
1.1.1 Đặc tính cơ bản chung của vật liệu dụng cụ 10
1.1.1.1 Tính năng cắt 10
1.1.1.2 Tính công nghệ 13
1.1.1.3 Tính kinh tế 13
1.1.2 Các loại vật liệu dụng cụ và ảnh hưởng của các yếu tố vật liệu tới mòn và tuổi bền dụng cụ 13
1.1.2.1 Thép cacbon dụng cụ. 16
1.1.2.2 Thép hợp kim dụng cụ 17
1.1.2.3 Thép gió 19
1.1.2.4 Hợp kim cứng 24
1.1.2.5 Vât liệu sứ 27
1.1.2.6 Kim cương 28
1.1.2.7 Nitritbo lập phương 29
1.2 Mòn dụng cụ cắt 29
1.2.1 Các dạng mòn của dụng cụ cắt 29
1.2.1.1 Mòn theo hình học 29
1.2.1.2 Mài mòn theo mặt sau 30
1.2.1.3 Mài mòn theo mặt trước 31
1.2.1.4 Mài mòn đồng thời mặt trước và mặt sau - Mài mòn lưỡi cắt 32
1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá sự mòn dụng cụ cắt 34
1.2.2.1 Chỉ tiêu mài mòn mặt sau 34
1.2.2.2 Chỉ tiêu mòn mặt trước 34
1.2.3 Cơ chế mòn của dụng cụ cắt 35
1.2.3.1 Mòn do cào xước 35
1.2.3.2 Mòn do dính 36
1.2.3.3 Mòn do nhiệt 36
1.2.3.4 Mòn do khuếch tán 37
1.2.3.5 Mòn do ôxy hoá 37
1.2.3.6 Mòn điện hoá 37
1.3 Mòn của dao phay lăn răng 39
1.4 Kết luận chương 1 39

Chương 2. Nghiên cứu mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt 40
2.1 Các nghiên cứu về mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt 40
2.2 Tuổi bền của dụng cụ cắt 46
2.2.1 Khái niệm về tuổi bền dụng cụ 46
2.2.2 Xác định tuổi bền của dụng cụ khi cắt 46
2.2.2.1 Tuổi bền năng suất (Tns) 48
2.2.2.2 Tuổi bền kinh tế (Tkt) 49
2.2.3 Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến tuổi bền T 50
2.2.3.1 Ảnh hưởng của vật liệu dụng cụ cắt 51
2.2.3.2 Ảnh hưởng của vận tốc cắt, lượng chạy dao, thông số hình học 52
2.2.3.3 Ảnh hưởng của lượng chạy dao tới tuổi bền dụng cụ cắt 53
2.2.3.4 Ảnh hưởng của thông số hình học phần cắt tới tuổi bền dụng cụ cắt 54
2.2.3.5 Ảnh hưởng của dung dịch trơn nguội 54
2.2.3.6 Tác động của lớp phủ đến mòn và tuổi bền của dụng cắt 56
2.2.3.7 Mòn và tuổi bền của các loại dụng cụ phủ (TiN) khi phay 57
2.2.3.8 Mòn và tuổi bền dụng cụ gia công răng 58
2.3 Mòn và tuổi bền dao phay lăn răng đĩa xích 59
2.4 Kết luận chương 2 59

Chương 3. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm mòn và tuổi bền của dao phay lăn răng đĩa xích 61
3.1 Xây dựng mô hình thực nghiệm 61
3.1.1 Máy gia công 61
3.1.2 Dao phay lăn răng đĩa xích 62
3.1.3 Vật liệu thí nghiệm 63
3.1.4 Thiết bị đo, kiểm tra 65
3.2 Quá trình thực nghiệm 67
3.2.1 Mô tả thí nghiệm 67
3.2.2 Xác định mòn của dao phay lăn đĩa xích 68
3.2.2.1 Các dạng mòn của dao phay lăn đĩa xích 68
3.2.2.2 Xác định mòn trên máy CMM-C544 69

Chƣơng 4. Kết quả thí nghiệm - Thảo luận 74
4.1 Kết quả thí nghiệm đo mòn dụng cụ cắt 74
4.2 Xác định mòn tuổi bền của dao phay đĩa xích 77
4.3 Chất lượng bề mặt gia công đĩa xích 80
4.3.1 Xây dựng quan hệ giữa thông số nhám bề mặt với thời gian cắt 80
4.3.2 Xây dựng quan hệ giữa thông số nhám bề mặt với vận tốc cắt 81

Chương 5. Kết luận 83
Tài liệu tham khảo 84
Phụ lục 86
Tóm tắt luận văn 87


__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn