View Single Post
  #1  
Old 05-21-2012, 12:57 AM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Đề thi trắc nghiệm môn vận tải

Đề thi trắc nghiệm môn vận tải


Nói qua về đề:
Nội dung chủ yếu là về
1. các công ước, nhất là Vacsava
2. điều kiện cơ sở giao hàng (Incoterm 2000) (chú ý ai là người giành được quyền vận tải)
3. một tí về đặc điểm container
4. một tí vận tải đa phương thức (UNCTACD và LHQ)
Khoảng 6, 7 câu về Incoterm, 10 câu về trách nhiệm, khiếu kiện theo các công ước, 10 câu về đặc điểm của vận tải, vận tải đa phương thức, container (cuộc cách mạng container là gì và tại sao vận tải container ra đời, container ra đời là để đáp ứng cái gì mà đơn vị hoá đúng ko?)

Một số câu còn nhớ được (không chính xác lắm, chỉ nhớ đáp án thôi)

Điều kiện nào sau đây người nhập khẩu giành được quyền thuê tàu:
DES
CIF
FOB
DDU

Việt Nam đã gia nhập vào công ước hay tổ chức nào rồi? Chưa gia nhập công ước hay tổ chức nào cả

ETA là gì? ETA là dự kiến tàu đến

Việt Nam phê chuẩn công ước nào?
Sdr
Hague (còn gọi là công ước Bruxelle)
Hague Visby
Không phê chuẩn công ước nào

The công ước Bruxelle, xử phạt chậm là bao nhiêu? Không bao nhiêu cả, vì công ước Bruxelle không quy định xử phạp chậm, chỉ có công ước Hamburg quy định thôi.

Các miễn trách của MTO và khi nào người giao hàng sẽ lập LOR (thư dự kháng), khi nào lập COR.

ROROC là gì? Roroc là biên bản kết toán nhận hàng

Biên lai thuyền phó dùng làm gì? Làm cơ sở để lập vận đơn

Trong công ước vacsava, người chuyên chở chịu trách nhiệm trong vòng mấy ngày? 7 ngày kể từ khi hàng đáng lẽ được giao

Thời hạn trách nhiệm đối với tổn thất? 7 ngày kể từ ngày máy bay đến nơi

Thời hạn trách nhiệm đối với chậm hàng? 14 ngày kể từ ngày máy bay đáng lẽ đến nơi

Theo công ước quốc tế về vận tải đa phương thức, bồi thường như thế nào?
Từng chặng
Thống nhất
Cả hai
Không câu nào đúng

Giới hạn trách nhiệm trong vận tải đa phương thức? 834 SDR/ kiện (theo UNTACD) hoặc 2.5 SDR/kiện (theo LHQ)

Có mấy điều kiện cơ sở giao hàng trong Incoterm?

Có thể thay FOB, CIF, CIP bằng điều kiện nào? FCA thay FOB, CPT thay CIP, CFR thay CIF (nghi ngờ đề sai vì thực tế là CIP thay cho CIF)

Cái gì thay cho House B/L? Forwarder B/L và Neutral airway bill

CP điều chỉnh mối quan hệ giữa ai với ai? Người chuyên chở và người thuê tàu

Vận đơn đường biển điều chỉnh mối quan hệ giữa ai với ai? Người chuyên chở và người cầm vận đơn (cần phân biệt chủ tàu và người chuyên chở, chủ tàu có thể không phải là người chuyên chở)

Trách nhiệm chứng minh lỗi thuộc về người chuyên chở là trong công ước nào? Hambourg

Cước theo FIOS là bao nhiêu? Cước là 15 $ không phải xếp, dỡ, sắp xếp (mỗi loại 1 $) còn lại là 12 $

Tiền phạt 3000 $ một ngày, chậm xếp 5 ngày, trong đó 3 ngày thời tiết xấu, chủ nhật, hỏi phạt bao tiền? 15 000 $

Công ước vận tải đa phương thức của Liên Hợp Quốc được phê chuẩn ngày tháng năm nào? (tự tra nhé)

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Đề thi trắc nghiệm môn vận tải

__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn