View Single Post
  #1  
Old 05-13-2012, 09:33 PM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Bài giảng môn Quan hệ kinh tế quốc tế

Chương I. Tổng quan về Quan hệ kinh tế quốc tế
Chương II. Thương mại quốc tế
Chương III. Thương mại quốc tế về dịch vụ
Chương IV. Chính sách Thương mại quốc tế
Chương V. Di chuyển quốc tế về hàng hoá sức lao động
Chương VI. Đầu tư quốc tế
Chương VII. Quan hệ quốc tế về khoa học và công nghệ
Chương VIII. Phân công lao động quốc tế và liên kết kinh tế quốc tếDownload và Xem Tài Liệu đầy đủ :

bai_giang_mon_quan_he_kinh_te_quoc_te

Trả Lời Với Trích Dẫn